Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:06:53

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 83 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13