Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:05:57

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18