Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:08:34

Poprawka 10

Za: 90 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8