Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:07:43

Poprawka 7, 9

Za: 90 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8