Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:07:16

Poprawka 6

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8