Narzędzia:

Dnia 20-11-2015 godz. 00:24:40

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22