Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:06:27

Poprawka 4, 11, 12

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8