Narzędzia:

Dnia 19-11-2015 godz. 22:03:43

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15