Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:13:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8