Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:12:37

Poprawka 23

Za: 64 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 8