Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:11:40

Poprawka 20

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8