Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:10:50

Poprawka 18

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9