Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:10:28

Poprawka 17

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8