Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:10:09

Poprawka 16

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9