Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:09:48

Poprawka 15

Za: 80 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8