Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:05:47

Poprawka 1

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12