Narzędzia:

Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Dnia 12-11-2015 godz. 22:20:33

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23