Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:24:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25