Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:23:54

Poprawka 1, 2

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21