Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Dnia 01-10-2015 godz. 16:22:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 20