Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle

Dnia 01-10-2015 godz. 16:22:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20