Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:21:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 20