Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:21:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 48 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19