Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:20:52

Poprawka 3

Za: 68 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 24