Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:20:36

Poprawka 2

Za: 62 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 27