Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:19:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21