Narzędzia:

Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018

Dnia 01-10-2015 godz. 15:30:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20