Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:18:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23