Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:18:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20