Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dnia 01-10-2015 godz. 16:17:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 19