Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:16:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 43 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 20