Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:15:15

Poprawka 11

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22