Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:14:16

Poprawka 9

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22