Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:30:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20