Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:13:35

Poprawka 7

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20