Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:13:12

Poprawka 6

Za: 70 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 26