Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:11:09

Poprawka 1

Za: 60 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21