Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:08:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23