Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:05:53

Poprawka 6

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21