Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:04:58

Poprawka 3

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20