Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:04:32

Poprawka 2, 13

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23