Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:02:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 19