Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:00:13

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 19