Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Dnia 01-10-2015 godz. 15:58:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18