Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Dnia 01-10-2015 godz. 15:57:45

Poprawka 14

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19