Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Dnia 01-10-2015 godz. 15:56:34

Poprawka 10

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22