Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Dnia 01-10-2015 godz. 15:56:04

Poprawka 4, 5, 9

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20