Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:54:15

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20