Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:53:50

Poprawka

Za: 51 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21