Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:53:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 30 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18